radio sar

Artrosis zadebiutował na SAR na pozycji 5.

http://www.sar.pg.gda.pl/lista.php

Taxonomy: